ORG POWER

  Toprağın biyolojik etkinliğinin artmasını sağlayan, organik maddece zengin, tamamen bitkisel kaynaklı organik gübredir. İçerisinde L-α tipi Serbest Aminoasitler ve yüksek miktarda organik karbon mevcuttur. Bitkilerin vegetatif ve generatif gelişimlerini hızlandırır, verimde ve mahsul kalitesinde artış sağlarken ürünlerin depolama ömrünü uzatır. Önerilen dozlarda su ile karıştırılarak kullanılan sıvı formdadır. Damlama, yağmurlama veya salma sulama sistemleriyle bitkilerin gelişim dönemleri boyunca topraktan uygulanması önerilir. Yapraktan pülverizatör ile pülverize edilmek suretiyle de uygulanabilir.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK %w/w
Organik Madde 40
Organik Karbon 20
Toplam Azot (N) 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 4
pH 5,5-7,5

Tescil belgesi için tıklayınız.

Etikel bilgisi için tıklayınız.