ULMİJACK

  ULMİJACK içerdiği üstün kaliteli bitkisel orijinli L-α tipi Serbest Aminoasitler, bitkisel hormonlar, ulmik asit, organik azot ve düşük pH değeri sayesinde bitki bünyesine çok hızlı ve kısa sürede alınır. Bitki büyüme ve gelişmesini başlatıp hızlandıran ULMİJACK bitkisel hormonların oksinler grubundan İndol Bütirik Asit (IBA), Naftelen Asetik Asit (NAA), Sitokininler grubundan Kinetin ve diğer enzimler içerir. Yapısında ki güçlü formülasyon ile bitkilerde hem yatay hem dikey büyümeyi teşvik eder. Bunun yanında çok güçlü ve sağlam kök yaptıran ULMİJACK toprakta bulunan diğer besin elementlerinin alımını sağlamada şelatlayıcı olarak görev alır. Olumsuz hava şartlarına (aşırı sıcak, aşırı soğuk, gece-gündüz sıcaklık farkları) bağlı stresten bitkiyi kurtarır ve verim artışına direkt etki eder. Önerilen dozlarda su ile karıştırılarak kullanılan sıvı formdadır. Yapraktan ve topraktan (damlama, yağmurlama ve ya salma sulama sistemleriyle) uygulama yapılır.


GARANTİ EDİLEN İÇERİK %w/w
Organik Madde 40
Organik Karbon 20
Toplam Azot (N) 1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 4
pH 5-7

Tescil belgesi için tıklayınız.

Etikel bilgisi için tıklayınız.(Sayfa 1)

Etikel bilgisi için tıklayınız.(Sayfa 2)